St. Louis Islamic Center

Mobile        :
  +13149399074
Website Url:
St. Louis Islamic Center
Mosques In Saint Louis:St. Louis Islamic Center,Location-9528 Reavis Barracks Rd, St. Louis, MO 63123, USA.
“Džemat Nur” (STLIC) je najmlađi Bošnjački džemat u Saint Louis-u i dio Islamske Zajednice Bošnjaka u SAD-u (IABNA) i Islamske Zajednice za Sjevernu Ameriku (ISNA). Džemat je osnovan kao posljedica rastuće potrebe za organizovanjem stasale zajednice Bošnjaka u Saint Louis-u. Članovi STLIC su iskazali želju za osnivanjem institucije koja bi, zajedno sa ostalim Bošnjačkim institucijama, radila na očuvanju Bošnjaka od potpunog otuđenja od vjere i tradicije, a sa posebnim aspektom i programima fokusiranim na očuvanju naše djece i omladine od potpune asimilacije, te vjersko-moralne obnove Bošnjackog korpusa u Saint Louis-u i šire.

Džemat Nur je počeo sa svojim radom 1. Aprila, 2010 godine a 1. Juna, 2010 godine je dobio svog prvog stalnog imama Šerif ef. Delića. U veoma kratkom vremenu džemat Nur je realizovao veliki broj vjerskih, kulturnih, obrazovnih i drugih programa te stekao ugled među stanovništvom. Jedan od prvih projekata džemata Nur je i izgradnja savremenog bošnjačkog islamskog centra u St. Louisu koja je počela prvom donatorskom večeri 4. Decembra, 2010 godine. Tri godine kasnije, 9. novembra, 2013 godine na kupljenom zemljištu je položen i kamen temeljac da bi otvorenje džamije uslijedilo nakon tri i po godine gradnje, 1. aprila, 2017 godine uz goste iz Bosne i Hercegovine i Amerike, uključujući i reis ul ulemu Huseina Kavazovića.
Published On :- Wednesday, 23rd Jan 2019

Address

9528 Reavis Barracks Rd,
St. Louis,
MO 63123,
USA

More Images

Address

9528 Reavis Barracks Rd,
St. Louis,
MO 63123,
USA